Akhisar

AKHİSAR (Eski adları: Thyateira, Thyatire, Thyatira, Pelopia, Apollonidea, Apollonie, Doedye, Doide)
İç Batı Anadolu’da, Klasik Çağ’da Utiya(Lydia) bölgesi olarak bilinen yörede yer alan bir Klasik Çağ şehri olan Akhisar, M.Ö. 195’te Bergama Kralı Attalos I. tarafından kuruldu ve Kraliçe Apollonis‘in adına izafeden “Apollonidea” adını aldı.

XIV. yüzyıl sonunda Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına dahil edilen Akhisar, imparatorluğun düşüş döneminde, 15 Haziran 1918’de Yunan kuvvetleri tarafından işgal edildi. Dört yıl sonra kısmen yanmış ve yıkılmış bir durumda geri alındı.(6 Eylül 11922)Bugün Ege Bölgesi‘nde, Manisa iline bağlı ilçe merkezidir.

Akhisar‘da bugün ayakta kalabilen yapıların büyük bir bölümü, Osmanlı dönemi mimari eserleridir. Burada mevcut cami ve diğer eserlerden başka diğer dinlere mensup milletlerin ibadetleri için de 1870 yılında bazı yerlere Latin kiliseleri inşa edilmiştir.

Akhisar kuşbakışı

Akhisar kuşbakışı

Şehrin eski çağlardan kalma kalesi XIV. yüzyıla kadar ayakta durmaktaydı. Ancak bu yüzyıldan sonra Osmanlı egemenliğine girdikten sonra sınırlardan uzak kaldığı için onarılamamış ve ortadan kalkmıştır.

Akhisar ilçesinin orta bölümünde Roma dönemi ne ait bir mezarlık bulunmaktadır. Tepe mezarlığının doğusundaki moloz yığınları taşıtılarak absitli salon temizletilmiştir (1969).Fethiye Camii  Akhisar Ulu caminin kesin yapımı bilinmemektedir.

Ortadan pandantifli büyük kubbesi, iki yanda, üçer küçük kubbesiyle erken devir Osmanlı mimarisi örneklerinden sayılabilirse de kesin bir şey söylenemez. Camin karşısında yıkılmakta olan yapı, medresesidir.Yeni Cami, 1517 yılında yapılmıştır. 1913 depreminde şerefesine kadar yıkılmış, sonradan onarılmıştır.

Sarı Ahmed Paşa Cami (Pasa Cami), bir söylentiye göre, Akhisarlı Sarı Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Camin doğu ve batı taraflarındaki pencerelerdeki camlar, Türkiye’de’ kurulan cam fabrikasının ilk ürünleri olmakla ayrı bir özellik taşır. 1904 yılında onarım gören cami, revaklı ve ferahtır. Sütunsuz kemerler üzerine oturtulmuş tek kubbesi vardır.Paşa imareti ve Paşa Hamamı ile Emetli Camii, Zeynelzâde Kütüphanesi Osmanlı dönemi yapılarıdır.

Akhisar merkez

Akhisar merkez

Akhisar Gölet

Akhisar Gölet

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git