"nevin" Tarafından Eklenen Konular

Mersin ilimizdeki Kültür Merkezi'nin doğu cephesindedir. Arkeolojik ve etnografik kalıntılar üç ayrı salonda teşhir edilmektedir. Taş eserlerin sergilendiği birinci salonda; Roma dönemine ait mermer insan başları, heykel ve steller ile anforalar yer almaktadır. Pişmiş kilden (Terracota) yapılmış terliksi formdaki mezarlar, Pompeipolis antik kentinde bulunmuştur. İkinci salonda; Anadolu'nun en eski yerleşim...
Çatıören Örenyeri Mersin ili, Erdemli İlçesi, Ayaş Kasabası'nın 8 kilometre kuzeybatısındadır. Hellenistik Dönemde tapınak, yerleşim alanı ve nekropol alanı olarak kullanılmıştır. Poligonal duvar tekniğinde yapılmış Hermes tapınağı bulunmaktadır. Roma Döneminde de iskân görmüştür. Elaiussa-Sebaste (Ayaş) Örenyeri Mersin-Silifke karayolunun 50. kilometresindedir. Kumkuyu Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Ayaş Elaiussa-Sebaste örenyeri M.Ö. 2. yüzyılın sonlarında...
Mersin ilimizin önemli caddelerinden biri olan “Atatürk Caddesi” üzerinde kentin odak noktasında yer alan bu yapı 1897'de dönemin Almanya Konsolosu Bay Christman’ın Mersin’li Mavromati ailesinden bir  bayanla evliliği nedeniyle konut olarak kullanılmak üzere yaptırılmıştır. Mimari bilinmemektedir. Halk zamanla, bu yapıyı Krisman (Krizman Konağı) demiştir. Daha sonralarda Mavromati ailesinin konağı olarak...
Korikos kalesi Mersin-Erdemli-Silifke karayolunun 60. Kilometresinde Kızkalesi beldesindedir. Roma ve Bizans dönemlerinde ve İslami devirlerde de iskan görmüştür. Nekropol alanından çıkarılan eserlerden burada ilk yerleşimin MÖ 4. yüzyıla ait olduğu anlaşılmıştır. MÖ 1.yüzyılda kendi adına sikke bastırmıştır. Herodot bu kenti Gorges adında Kıbrıslı bir prensin kurduğunu yazar. Korikos, Kilikya bölgesinin...
Antik kente Kanlı divane adının verilmesi antik çağda suçluların buradaki derin obruğa yabani hayvanlarca parçalanması için atıldıklarına inanılmasından geliyor. Silifke yolunun 15 km.sindeki Ayaş yöresinde (Mersin merkezine 45 kilometre) Kanyteleis – Neapolis kalıntıları bulunuyor. Anayoldan üç kilometrelik bir asfalt bir yolla antik kente ulaşılıyor. Bu yol aslında antik roma yoluydu. 19. yy....
Mersin’in Erdemli ilçesinde, Hüseyinler Köyü yakınında Şeytan Deresi Vadisi’nin dik yamaçlarında kayalara oyulmuş bir takım kabartmalar bulunmaktadır. MS.II.yüzyılda Roma dönemine tarihlenen bu kabartmalar dokuz niş içerisine alınmış olup, on bir (11) erkek, dört (4) kadın, iki (2) çocuk ve bir (1) dağ keçisi figürleri kayalara işlenmiştir. Aynı zamanda nişlerin alınlığına da...
Bu dünyada cenet ve cehennem nerede diya sorabilirsniz .Cennet Cehennem Mersinde dir. Cennet-Cehennem obrukları yöredeki diğer birçok obruk gibi antik dönemde kutsal bir anlam taşıyordu. Önce antik bir kentin kalıntılarına, sonra Zeus Tapınağı’na ve çok tanrılı inanca göre kutsal sayılan bu iki obruğa ve mağaralara ulaşılıyor. Yerli ve yabancı turistler...
Mersin'in Narlı kuyu kasabasında hemen deniz kıyısında bulunan Türkiye'nin en küçük müzesi, IV. yüzyılda Roma döneminden kaldığı sanılan dünya harikası bir mozaiği barındırmaktadır. imparatorluk yönetiminde etkin bir kişi olan Poimenios tarafından yaptırılmış. Cennet obruğu içindeki yeraltı deresinin denize ulaştığı yerdeki tatlı su kaynağından yararlanılarak burada yaptırılan hamamın yıkanma bölümünün tabanında yari...
Astım mağarası Cennet Cehennem çukurlarından sadece 500 metre daha ileride bulunmaktadır. Mağara, bölge halkının şahsi çabaları sonucu turizme kazandırılmıştır. İçerisinde Türkiye’nin doğa harikalarından birini barındırmasına rağmen mağaranın dışı çok fazla gösterişli bir görünüme sahip değil. Bilmeyen biri o yoldan tesadüfen geçecek olsa mağaranın bulunduğu tesisi, sıradan bir incik boncuk satıcısı...
Tarsus İlçe merkezinin güneyinde Ulu Cami Semtinde bulunan St. Paul kilisesinin, M.S. 11-12. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilmektedir. 1993 yılında koruma altına alınarak, Anıt Müze olarak açılmak istenmişse de, kilisede dış ve iç mekan restorasyon çalışmaları aşamalı olarak devam etmektedir. Kilisenin kuzey doğu köşesinde çan kulesi yer almaktadır. Tavanın merkezinde Hz....
Mersin’in Tarsus ilçesi  kuzeybatısına 14 kilometre uzaklıkta Dedeler Köyündedir. Kuran-ı Kerim de Kehf Suresinde sözü edilen bu mağara Müslüman ve Hristiyanlarca kutsal sayılır. Mağaraya 15-20 merdivenle inilir. Eshab-ı Kehf Mağarasına ait bir efsane şöyledir. Mitolojik tanrılara inanışın, gücünü kaybettiği dönemlerde, tek Tanrıya inandıkları için eziyet edilmekten kaçan Hristiyan dinine mensup Yemliha, Mekseline,...
Mersin’in Tarsus ilçe merkezinde, Cumhuriyet Alanının yaklaşık 300 metre kadar kuzeyinde, eski Tarsus evlerinin yoğun olduğu bölgede, öteden beri St.Paul’un evinin yeri olarak kabul edilen bir avluda bulunan kuyu, St.Paulus Kuyusu olarak bilinir. Bu evin bahçesinde yakın zamana kadar yapılan küçük bir kazı çalışmasında bazı duvarlar ortaya çıkarılmıştır. St. Paulusun Hristyanlık...
Ayatekla Mersin’in Silifke ilçesinde yer almaktadır. Şehrin yaklaşık 1.5 km güneyinde bulunan Ayatekla, Hıristiyanlık dönemine ait dini bir merkezdir. Ayatekla veya Meryemlik olarak bilinen kutsal alanın kuruluşu MS. 50 yıllarında başlamıştır. Ikonialı (Konya) bir azize olan Hagia-Thecla (Ayatekla), Hz. isa'nın havarilerinden St. Paulus'un Hıristiyanlık öğretilerini benimsemiş, öncü bir misyonerdir. St.Paulus'un...
Alahan manastırı Mersin'in Mut ilçesinde yer almaktadır. Mut ilçesinin 20 kilometre kuzeyindedir.M.Ö 5 yy başlarında yapıldığı bilinen  Alahan manastırı,  Bizans dönemi dini mimarisine ışık tutan yapı malzeme, tasarımdaki süslemeler ile ender örneklerden  birisidir. Doğal yapı ile bütünleşmiş yapı bir manastır ve ona bağlı kilise ile müştemilat yapılarından oluşmaktadır.A lahan manastırı...
Doğu Akdeniz kıyısında önemli bir liman şehri olan mersin, palmiye ağaçlı yolları, şehir parkı , modern otelleri, tarihi kalıntıları ve çok sayıda kumsalları ile gezginlere her türlü olanağı sağlamaktadır. Aynı zamanda mersin  tarihte Tarsuslu aziz paul adı ile ve mark antuan'ın kleopatra'ya evlenme hediyesi olarak Alanya ve Mersin arasındaki toprakları...
Sayfa başına git