Beypazarı

BEYPAZARI (Eski adı: Lagania)

Yerleşim bölgesi olarak tarihi M.Ö.lere kadar inmektedir. 1853-1863 yılları arasında Bursa iline bağlı(Hûdavendigâr Sancağı) bir bucak merkeziydi. 1868 yılından sonra Ankara livasına bağlı ilçe merkezi oldu. İlçede 1816 yılında mali işlerini karıştıran ve halkın vergi işlerine karışan bir kaç kişi hükümetçe yakalanarak cezalandırılmıştır.Beypazarı ilçesi, XVII. yüzyıl Osmanlı mimari tarzının özelliklerini taşıyan eserlere sahiptir. Selçuklu Devleti‘nden kalma tek yapı olan Sultan Alâeddin Camii, 1887 yılından önce yanmış, daha sonra yeniden onarılmıştır. (Mart 1887). Halen ilçede, her ikisi de Sadrazam Nasuh Paşa tarafından yaptırılmış bir cami ve bir han vardır.

Kurşunlu Camii‘nin XVII. yüzyılın başlarında yaptırıldığı sanılmaktadır. Bazılarına göre, giriş kapısı üzerindeki beş satırlık kitabede bulunan 1684 tarihi, onarım tarihidir. 1882’de yanan cami, 1886’da Hacı Lâtif adlı bir hayır sever tarafından onarılmıştır.Tümüyle dikdörtgen fakat esas ibadet mekanı bakımından 22.5 x 22.5 kare planlı olan camiin tümü kesme taştan yapılmıştır. Camiin yapılmış olduğu arazinin eğimli olması dolayısıyla Kıble cephesi diğer cephelerden daha yüksektir. Temelden itibaren kesme taş duvarlar klasik devir Türk mimarisinin özelliğini taşır. İç mekanı beyaz badanalı bir sıva tabakası ile kaplı olan camide fazla bir özellik yoktur.

Nasuh Paşa Hanı(Beypazarı-Sulu Harı), Beypazarı Çarşısı içinde 1613 tarihinde Nasuh Paşa tarafından yaptırılmıştır. Kapısındaki yazıta göre (H. 1336) Kaymakam Hurşid Bey tarafından onarılmıştır. Han; klasik Osmanlı şehir içi hanları biçiminde yapılmış olup, kareye yakın dikdörtgen planda ve iki katlıdır. Hemen hemen yıkıntı haline gelmiştir.Tekke Köyü Kara Davud Türbesi, Beypazarı’ndan Ankara yönünde Tekke Köyün‘dedir. Kare planlıdır. Türbeye doğru yönden 080 m. enindeki kapıdan girilir. Her dört iç köşede özgengi seviyesinde başlayan çıkıntılar, yükseldikçe birer sivri kemer oluşturur. Yapının dış yüzü, ince yönü kaplamadır. Taş sıraları eşit değildir. Yapının Kara Davud‘a ait olduğu birkaç söylentiden ibarettir.Beypazarı, bugün İç Anadolu Bölgesi‘nin Yukarı Sakarya kesiminde, Ankara iline bağlı bir ilçe merkezidir.

beypazarı

beypazarı

Beypazarı

Beypazarı

Beypazarı Ankara

Beypazarı Ankara

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git