Bigadiç

BİGADİÇ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Bursa vilayetine bağlı olan Bigadiç, Karasi Sancağı’nın güney doğusunda yer alırdı. Kuzey batıda Balıkesir Merkez kazası, kuzey doğuda Bursa Merkez Sancağı, güney ve güney batıda Sındırgı kazası ile sınırlandırılmıştı. Naipesi yoktu. Yine bu yüzyılda kazada hükümet konağı, belediye binası, posta ve telgraf idaresi binalarının dışında 8 cami, 2 medrese, 1 tekke, 125 çeşme, 4 hamam, 4 han, 1 gazino, 12 kahve, 82 dükkan, 4 fırın, 13 tabakhane bulunmaktaydı. Ev sayısı ise 726 idi. 1827 yılında büyük bir çekirge istilasına uğrayan şehir, büyük bir kıtlık çekmiştir.XIX. yüzyıl sonunda Bigadiç‘te 569 öğrencili 24 okul bulunmaktaydı(2 medresede 18 öğrenci; 22 öğretim kurumunda 551 öğrenci). Bu yüzyılda Bigadiç, idarî bakımdan 51 köye bölünmüştü ve toplam nüfusu 12 bin 805 kişi idi.

İlçede Kanuni vezirlerinden Kasım Paşa’nın yaptırdığı cami ünlüdür. Ayrıca bir de kimin tarafından yaptırıldığı bilinmeyen, plan ve yapısı bakımından son dönem mimari örneklerinden olan “Yeşilli Cami” vardır. Bu camiin kuzeydeki sütunlu son cemat yeri ve kuzeydoğu köşedeki minare tabanı, plandan ayrı düşünüldüğünden düzenli bir haç plan oluşturur. Haçın kollarında ikişer sütunun taşıdığı yan gelirler ve yarım silindirik mihrap nişi ile ahşap tavan, son dönemin tipik mimari özelliklerindendir. Kuzey’de altı sütunlu bir sön cemaat yeri bulunmaktadır.Bigadiç, bugün Marmara Bölgesi’ nin Güney Marmara kesiminde Balıkesir’e bağlı ilçe merkezidir.

Bigadiç Parkı

Bigadiç Parkı

bigadiç

bigadiç

Bigadiç Köyü

Bigadiç Köyü

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git