Bozdoğan

BOZDOĞAN
Genel görüşünü ile orta zaman devrinin niteliklerini ve özelliklerini koruyan Bozdoğan’ın M.S. XIII. yüzyılda Türkler tarafından kurulduğu tahmin edilmektedir. XIV. yüzyılda Aydınoğulları Hükûmeti’nin ileri kasabaları arasında sayılan Bozdoğan, Türklerin Bizans egemenliğine son vermesinden sonra askerî amaçlarla oluşturuldu ve buraya yerleşen Doğanbeyli veya Bozdoğanlı aşiretinin adı verildi. Esasen vaktiyle, Anadolu’da yerleşmiş olan Türk boyları arasında Bozdoğanlı adını taşıyan büyük bir boy olduğu ve bunların yerleştikleri alana alışıla geldiği üzere kendi boy ve beyliklerinin adını verdikleri de bilinmektedir. Aşağı yukarı 800 yıllık uzun bir ömre sahip bulunan Bozdoğan, Tanzimat’tan sonra yapılan idari örgütte kaza oldu. Birinci Dünya Savaş’ında ve mütareke yıllarında sık sık Ahmed Molla ve Demirci Mehmet çetelerinin baskınlarına uğradı. Kasabayı bu çetelere ve düşmana karşı koruyan Yörük Ali Efe, çevrenin bir kahramanı olarak tanınmaktadır. Ali Efe, Aydın civarını Milli Mücadele yıllarında düşman kuvvetlerine karşı korumuştur.

Bozdoğan, tarihi eserler bakımından zengin sayılabilir. Örtülü ve Konaklı köylerindeki sarnıçlar Selçuklular devrine aittir. Selçuklular zamanında yaptırılmış olan “Kemer Köprüsü” de ilçenin mimari eserlerindendir. Çarşı Camii, Pabuççuoğlu Camii, Hıdır Baba Camii, Baltacıoğlu Camii, Osmanlı devrine ait olan camilerdir. Akçay Suyu üzerinde, tarihî bir kıymeti olan Mermer Köprü ile kasaba yakınlarında çeşitli höyükler vardır. Çarşı yanındaki küçük bir mezaklıkta Bozdoğan Voyvodası Ali Bey ve karısının mezarlarıyla Madran Dağı yöresindeki bir tepede Hıdır Baba ve okçu kumandanı mezarları vardır.Bozdoğan, bugün Aydın iline bağlı ilçe merkezidir.

bozdogan kemeri

bozdogan kemeri

bozdogan aydın

bozdogan aydın

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git