Bünyan

BÜNYAN(Tzamandos, Symnada, Ariarathia,Bünyan-ı Hamid, Hamidiye).

Bünyan kasabasının olduğu yerler çok eski zamanlardan beri insanların meskun bulunduğu mahallerdendir. Kasabanın yakınında, Kayabaşı denilen mağaralarda, ilk insanlar tarafından meydana getirilmiş sanat izleri göze çarpar. Uzun süre Selçuklu egemenliğinde bulunan ve daha sonra Osmanlı yönetimine geçen Bünyan’da, birçok Selçuklu ve Osmanlı dönemi yapılara rastlanmaktadır.

Tuz hisarı Sultan hanı, Kayseri’den Sivas‘a uzanan kara yolunun 45 km.sinde Tuz hisar diye adlandırılan köyün içindedir. Bünyan yakınındaki Karatay Sultan Ham’ndan (1235), birer konaklık uzaklıkta kurulmuştur. XIII. yüzyılda kurulan Selçuklu hanlarının en büyüklerindendir. Konya Aksaray yolu üzerindeki Büyük Sultan Han ile aynı yılda yapılmıştır. (1229). Dıştan kare bir çerçeveye sığdırılmış olan hanın geniş bir avlu çevresinde üç yanlı yazlık bölümü ile dikdörtgen kuruluşta kapalı kışlak bölümlerinden oluşur. Yazlık bölümün ortasında dört ayaklı, kemer ve tonozların taşıdığı bir köşk mescit vardır. Giriş, batı yöndedir. Kapının yanındaki kuleler, alttan kare planlıdır. Duvar yüzleri yontu taşındandır. Dam ve yer döşemeleri de taştandır.Hanın mescidi, kare planlıdır. Dört kalın ayak üstüne oturtulmuş cümle kapısı ile kapalı bölümün aksı üzerinde ve avlunun ortasındadır.Hanın hamamı, güneybatı köşede yer alır, beş bölmeyi kapsayan bir daire biçimindedir. Giriş holünün üstü tonozlu, soyunma yerinin üstü kırma kubbelidir. İki kurnalıdır. Tam yuvarlak bir kubbe ile örtülüdür.

Ulu Cami (Salihbey Camii) ilçenin güneydoğu kesiminde, Cami-i Kebir Mahallesindeki bir düzlükte yer alır. Gri kalker, kesme taştan özenli kalın dış duvarlar dikdörtgen bir alanı çevirir. Kare tabanlı masif kule, on ikigen olarak cami duvarı kadar yükselir ve on ikigen bir külahla son bulur. Benzeri Kayseri’deki Huand Hatun (1238) ve Hacı Kılıç (1275) camilerinde görülmektedir. Değişik ölçü ve şekilli 6 pencereden güneye 2, kuzeye 1, doğuya 2, batıya 1 pencere açılmıştır. 1964-65 onarımında çinko ile kaplanmıştır.Bünyan, bugün İç Anadolu Bölgesi’nde Orta Kızılırmak bölümünde, Kayseri iline bağlı ilçe merkezidir.

bünyan pınarbaşı

bünyan pınarbaşı

Bünyan

Bünyan

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git