Çatak

ÇATAK
XIX. yüzyıl sonunda Çatak, Van Merkez Sancağı’nın güneyinde yer alırdı. Kuzeyde Gevaş kazası, doğu ve güdeyde Hakkâri Sancağı, batıda Moks kazası ile sınırlanmıştı. Berho (Alacayar), Şiverik, Sultekin, Kaçik, Ezdinam olmak üzere 5 nahiyesi, 86 köyü vardı. Bir kaymakam ve 5 nahiye müdürü tarafından yönetilirdi. Kazanın toplam nüfusu 13 bin 630 kişi idi.Kaza merkezi Tage, bir endüstri merkezi idi. “Şal”adı verilen bir cins kumaş dokunurdu.

Kaza merkezi Tage, Van’ın 77 kilometre güneydoğusunda kurulmuştu. Yakın bir dağın tepesinde, Bedirhan ve Nurullah Bey’lerin 1840 yıllarında yaşadıkları bir kale vardı. Yine yakınlarında bulunan Zel Kalesi, önem taşımakta idi. Tage’nin 6 kilometre uzağında bulunan, Ermeni azizeleri Hripsime ve Gaiane adına yapılmış olan güzel bir kilise bulunmaktaydı.Çatak’ta XIX. yüz yılda iki bölüm asker konaklamaktaydı, ancak bunların belli başlı kalacakları yer bulunmaması sebebiyle, halk tarafından müştemilatı ile beraber bir kışla yaptırılmıştı. (1883). Bu konuda Ağtamar Gatoğigosu Haçadur Efendi’nin halkı teşvik etmek ve askere ziyafet vermek gibi olumlu çabalarından dolayı kendisine Osmanlı Hükümeti’nce dördüncü rütbeden NİŞAN-I MECİDİ verilmiştir.(1883).Bugün Çatak, Van iline bağlı ilçe merkezidir.

Çatak

Çatak

Çatak

Çatak

çatak

çatak

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git