Çerkeş

ÇERKEŞ

XIX. yüzyıl sonunda Kastamonu vilayetine bağlı olan Çerkeş kazası, Kangırı Sancağı’nın kuzeybatısında, Kastamonu vilayetinin güneyinde yer alırdı. Nahiyenin merkez şehri olan Karacaviran, nahiye müdürlüğünün bulunduğu 2 bin 844 nüfuslu, nüfusunun tümü Müslüman olan, Çerkeş merkez şehrine 40 kilometre uzaklıkta kurulmuş bir yerleşim bölgesi idi. Bağdad, İran posta ve kervan yolu üzerinde yer alırdı.Çerkeş’in XIX. yüzyıl sonunda Karacaviran, Ovacık (Gelik) ve Bayındır nahiyeleri ile 388 köyü vardı. Bir kaymakam ve 3 nahiye müdürü tarafından yönetilirdi. Toplam nüfusu 56 bin 612 kişi idi.

Kaza merkezi Çerkeş‘te, kaymakamlık binası ve diğer resmi daireler, bir bidayet mahkemesi, bir belediye meclisi, bir nüfus memuru bulunurdu. Çerkeş‘te 2’si medrese, 1’i ortaokul, 6’sı ilkokul olmak üzere toplam 190 öğrencili 9 okul bulunmaktaydı. Yine bu yüzyılda kazada hükümet konağı ve belediye binasından başka cephanelik, biri 1634 yılında IV. Murad tarafından yaptırılan 9 cami, 2 medrese, 3 tekke, 7 türbe, 1 çarşı, 198 dükkan, 5 han, 3 hamam, 635 konut vardı. IV. Murad Camii, 1944 yılında depremden yıkılmıştır. Ayrıca ilçede Hidayet Oğlu vakfından 2 han ve kârgir Ulusu Köprüsü ile halen kullanılmakta olan 2 hamam belli başlı eski eserlerdendir.Çerkeş, bugün Batı Karadeniz bölümünde Çankırı iline bağlı ilçe merkezidir.

çerkeş köprüsü

çerkeş köprüsü

Çerkeş

Çerkeş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git