Çorlu

ÇORLU(Eski adı: Tzurulon).

Marmara bölgesinin diğer kentlerine oranla kültür yönünden büyük bir gelişme gösteren Çorlu adı Orta çağ’da kurulmuş ve Bizanslılarca İstanbul’u koruyan bir kale olarak kullanılmış bulunan “Tzurulon”dan gelir. Osmanlılar zamanında önce 1357‘de ele geçirildiyse de, Bizanslılar tarafından geri alındı. I. Murad devrinde, Çandarlı Kara Halil, Lala Şahin Paşa, Hacı İlbey, Timurtaş Paşa, Evranos Bey gibi komutanlar tarafından kesin olarak da Lala Şahin Paşa tarafından alınıp (1361), surlar yıktırıldı. Osmanlı imparatorluğu devrinde Rumeli yolları üzerinde önemli bir konak yeri rolünü oynadığı için, Çorlu, cami (Süleymanye), han ve hamamlarla donatıldı. 1876-1877 savaşı sırasında bir süre Rus istilasına uğrayan Çorlu, 1888’de halkın çoğunluğu Türklerden oluşmuş 5 bin nüfuslu bir kasaba idi. Her yıl ilçe istasyonu yöresinde on günlük bir süreyle sergi açılmaktaydı(1903). İlçeye civar illerden getirilen göçmenler sayesinde (1911), nüfusu zamanla artmıştır. Balkan Savaşı’nda (7 Kasım 1912), Bulgarların eline geçtiyse de tekrar alındı.(14 Temmuz 1913). Birinci Dünya Savaşı sonunda Yunanlıların işgaline uğradı(20 Temmuz 1920). Milli mücadele sonunda Türk kuvvetlerine teslim edildi (11 Ekim 1922).

1877 yılında kurulan belediye teşkilatı bulunan Çorlu, Osmanlı döneminde işlek bir konaklama yeri idi. Buraya zamanla yaptırılan eserlerden bir çoğu günümüze yıkıntı halinde gelmiştir. Buraya 1873 yılında bir Rum kilisesinin inşa edilmiş, 1857 yılında ise bir Rum okulu açılmıştır.

XIX. yüzyılda adı geçen camiler şunlardır: Sultan Süleyman Camii (Süleymaniye Camii), Fatih Camii, Voynuk Şüca Camii ve Çorlulu Ali Paşa Camii. Bunlardan Fatih Camii, 1892 yılında, Süleymaniye Camii ise 1883 yılında ve 1897 yılında onarım görmüştür.

Evliya Çelebi, “Seyahatname”sinde Çorlu kenti ve eserlerinden söz ederken, Çorlu Kalesi’nin Madyanoğlu Yanko tarafından yaptırıldığını, Edirne Fatihi Hüdavendigâr Gazi tarafından şehrin fethedilmesinden sonra kalenin yıktırıldığını, şehrin camilerini, mahallelerini ve diğer yapılarını ayrıntılı olarak belirtir.

Çorlu‘daki eserlerin yapım ve onarım işleri ile ilgili elde mevcut tarihi belgelerden birincisi, Selanikli Panayoti’nin Çorlu ve Tekirdağ ile havalisindeki çeşme ve su yollarının inşa ve onarımında çalıştırıldığına dair Evasıt-ı Rebiülâhir 1078 (1-10 Ekim 1667), tarihli bir belgedir. Bu belgede Selanik mollasıyla Çorlu ve Tekfurdağı kadılarına bu yolda emir verilmiştir, ikinci belgede ise Çorlu’da Arabacıbaşı Şücâüddin Bey Camii‘nin onarımına aittir, üçüncüsü ise Çorlu’ya bağlı Türk malı köyündeki İshak Çelebi Mescidi’nin onarımına dair olup, Evasıt-ı Mu-harrem 1113 (18-28 Haziran 1701) tarihli bir hüküm suretidir. Dördüncü belge ise Çorlu’da kain Ebülfetih Sultan Mehmed Camii’nin onarımına dair olup, Evasıt-i Şaban 1175 (6-16 Mart 1762) tarihleridir.

Osmanlı dönemi yapılarından günümüze kalanlar arasında Mustafa.Paşa Köprüsü, en sağlam olanıdır.Bu köprü, Çorlu istasyonu kuzeyinde, Çorlu Suyu üzerinde olup eski Çorlu Lüleburgaz yolunu bağlamaktaydı. XVII. yüzyılda yapılan çeşme, 1769 yılında onarım görmüştür. 5 gözlü çeşmenin, Mansap tarafında beşgen şekilde selyaranlar vardır. Halen yalnız bir tanesi kalmış, diğerleri yok olmuştur. Çorlulu Ali Paşa Camii, klasik Türk sanat etkisini gösteren bir yapıdır (1708).Çorlu, bugün Marmara bölgesinde Ergene bölümü Tekirdağ iline bağlı ilçe merkezidir.

Çorlu

Çorlu

Çorlu Atatürk Meydanı

Çorlu Atatürk Meydanı

ÇORLU HEYKEL MEYDAN

ÇORLU HEYKEL MEYDAN

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git