Erbaa

ERBAA(Eski adları: Herek, Erek)

İlk çağdan beri bir yerleşim bölgesi olarak bilinen Erbaa, Roma İmparatorluğu devrinde Niksar’a bağlıydı. Danişmend Gazi veya Melik Gazi tarafından fethedilerek bölgede Türklerin yerleşmesi sağlandı. Bir ara 1140 tarihinde Bizanslılar tarafından işgal edildi, ikinci kez 1164 tarihinde Bizans hakimiyetine girdiyse de, Selçuklu Sultanı II. Kılıçarslan tarafından geri alındı. Ancak, bu kez yerli halkın Danişmendli Zünnun ve Şehin şah’ı istemelerinden dolayı başkaldırdılar ve bu fırsattan yararlanan Bizanslılar bölgeye tekrar girdiler. Ancak Zünnun’un Selçuklu sultanı ile temas halinde olduğu ortaya çıkınca Rumlar çekilmek zorunda kaldılar. Kılıçarslan’ın ülkesini iki oğlu arasında taksimi sırasında Erbaa, Rükneddin Süleyman Şah’a düşen topraklar arasında bulundu. Bundan sonraki tarihi genellikle Tokat ve Niksar’ın tarihine bağlı olarak devam etti. 1285‘te Emir Pervane’ye bağlı topraklardan olan Erbaa, 1398 yıllarından önce bir süre için Eretna Oğullarının elinde kaldı. 1402‘den sonra Canik’ten hareketle Niksar üzerine yürüyen Kübadoğlu’nun saldırısına uğradı.

XV. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlılarla Doğu Anadolu’da kuru-lan Türk devletleri arasındaki sınır üzerinde bulunan Erbaa, 1473 Otlukbeli Savaşı’ndan sonra kesinlikle Osmanlı topraklarına katıldı ve Kaza-i Çardak adı ile Vilayet-i Rum’a (Rumiye-i Sugra) bağlı Tokat Sancağı kadılıklarından biri olarak örgütlendirildi. Çardak adının Erbaa’ya çevrilmesi ise XIX. yüzyılda vilayetlerin yeniden teşkilatlanması sırasında oldu. İlçe merkezi ise yakın tarihlere kadar en eski adı olan Herek adıyla anılmakta idi. Tanzimat’tan sonra yapılan vilayet teşkilâtında Sivas vilayetine bağlı Tokat Sancağı‘nın ilçelerinden biri oldu. İdarî bakımdan 7 nahiyeye bölünmüştü. Toplam nüfusu XIX. yüzyıl sonunda merkez dahi olmak üzere 41 bin 900 kişi idi. Kaza merkezi Erbaa(Herek), Tokat’ın 44 kilometre güneydoğusunda kurulmuş küçük bir yerleşim bölgesiydi. Erbaa Tokat arası ulaşım ikinci sınıf bir yolla sağlanırdı.

İlçeye XIX. yüzyıl sonunda bir hükümet konağı(1869) ve bir evrak mahzeni yaptırılmıştır.(1876). Şehrin belediyesi 1868 yılında kurulmuştur.İlçede İslâmî yapı olarak günümüze kadar gelebilmiş olan en önemli yapı, Silahdar Ömer Paşa Camii‘dir. Akçaköy (Fidi) içinde “Eski Camii’ diye bilinen bu yapı, Silahdar Ömer Paşa tarafından yaptırılmıştır, içerdeki zenginlikte kalem işçiliğine karşılık, dış görünüşü sade ve mimarî değeri azdır. Yapı duvarları bir sıra kesme taş, üç sıra tuğla dizisiyle değişik örülmüştür. Kısa minaresi kuzeybatı köşededir. Ağaç minber oldukça sadedir. Mihrap yakınındaki tavan süslemelerinin en zengin olduğu yerdir. Kadınlar mahfilinin üstünde de dikdörtgen bir alana çıtalarla geometrik süsleme yapılmıştır. XVII. yüzyıl sonunda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Erbaa İklimi

Erbaa İklimi

ERBAA

ERBAA

erbaa meydan

erbaa meydan

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git