Ermenek

ERMENEK (Eski adları: Germanikopolis, Germanik, Ermenak)

Eski çağlarda İsaurica bölgesinde bulunan Germanikopolis şehri idi. Eskiden kalesi Orta çağ da Kilikya Ermeni tekfurları ile Konya Selçuklularının haberleştiği bir geçit yeri idi. Moğol istilasının başlangıcında bir kısım Türkmenler, başta Karaman oymağı olmak üzere, Ermenek sınırlarına sığınmışlardır. 1228’de Alaeddin Keykubad I Ermenek  zapt ederek, subaylarından Kamar al-Din Lala’yı Ermenek sipahdarı olarak atadı. Yaklaşık 30 yıl sonra, Ermenek civarında yerleşen Karamanlı oymağı, Karaman Bey’in yönetiminde kaleyi ele geçirdi. Uzun bir süre Karaman beyliğinde bulunduktan sonra XV. yüzyılın sonunda Osmanlıların eline geçerek İçel Sancağı’na bağlanan Ermenek, eski önemini yitirdi. XVI. yüzyılın tapu kayıtlarında Ermenek kazası, Mescidli (Camili), Zaviye, Değirmenlik ve Bağarası mahalleleri ile Gargara, İskeçe  Cemaller, Laması, Çavuşlar, Uğurlu, Paşa kışlası ve Balkusan köylerinden ibaretti. Evliya Çelebi’ye göre, bağcılık bahçelik kasabada taş duvarlı 800 ev, 12 cami, 50 dükkan, 3 han, 2 hamam, 6 okul bulunmaktaydı. XIX. yüzyıl sonunda buranın nüfusu 6 bin 430 kişi idi. Ermenek önce Adana vilayetinin İçel Sancağı’na bağlı iken Cumhuriyet devrinde Konya vilayetine bağlandı.

Ermenek’te Osmanlıların ilk dönemlerinde Karamanoğulları tarafından yaptırılmış eserlere rastlanmaktadır.

Meydan Camii (Mimar Emin Rüstem Paşa Camii), Karamanoğulların-dan kalma bir yapıdır. Düz toprak bir damı ile piramid biçiminde kubbesi vardır. Kubbe ve tonozları kesme taştan sivri kemerler taşır. Yapının minaresi binadan ayrı ve oldukça yüksektir.

Sipaş Camii’nin Karamanoğullarından Bedreddin Mahmud Bey’in oğlu Ebülfeth Alâeddin Halil Bey tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır (1306-1349). Dört paye üzerine düz damla örtülü basit bir yapıdır.

Görmel Köprüsü(Ala Köprü); XIV. yüzyılda Karamanoğulları tarafından yaptırılmış olup, Ermenek’in 15 kilometre kadar güneydoğusunda, Göksu üzerindedir. Ermenek ile Kazancı bucağı

Gölnar, Silifke ve Anamur arasında bağlantıyı sağlamaktadır. Boyu 62.50, eni 4.80 metre ve büyük kemer açıklığı 21 metredir.

Bıçakçı Köprüsü, XIV. yüzyılda Karamanoğulları tarafından yaptırılmıştır. Üç kemerlidir. Boyu 89.40, büyük göz açıklığı 15.00 metredir.

Karamanoğlu Emir Musa Medresesi (Tol Medresesi), 1339 yılında Emir Karamanoğlu Mahmud oğlu Musa tarafından yaptırılmıştır. Dış ölçüleri 27.75 metre ve 27.30 metre olan medrese açık avluludur. Ortalama 8.00 x 9.00 boyutunda dörtgen planlı, merkezi açık avlu çevresinde eyvanlar ve önleri revaklı hücrelerden oluşan klasik bir kuruluş şemasına sahiptir.

Karaman Bey Zaviyesi, ilçeye bağlı Balkusan (Balbelen) köyünde bulunur. Keykavusoğlu Büyük Sultan Mesud’un hükümdarlığı sırasında Nuruh oğlu Kerimüddin Karaman Bey tarafından Mimar Hoca Ömer’e yaptırılmıştır .(XIV, yüzyıl başları)Kubbeli bir yapıdır. Kuzey yüze açılan dikdörtgen bir kapısı vardır. Üstünde iki kitabe bulunur.

Ermenek bugün Akdeniz Bölgesi’nde Konya iline bağlı, ilçe merkezi kasabadır.

Ermenek Barajı

Ermenek Barajı

Ermenek

Ermenek

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git