Genç

GENÇ
Osmanlı döneminde sancak olan Genç‘in merkez kazası, sancağın kuzeydoğusunda yer alırdı. Kuzeyinde Erzurum vilayeti, doğuda Muş Sancağı, güneyde Kalb Sancağı, batıda Çapakçur kazası ile çevriliydi. Sancağın idari bakımdan 3 kazası, 2 nahiye ve 360 köyü vardı. Kazaları: Genç(Şehir merkezi Gernik), Çapakçur ve Kobçiya. Nahiyeleri ise Ziketti ve Bitçar’dı. Sancak bir mutasarrıf, 2 kaymakam ve 5 nahiye müdürü tarafından yönetilirdi. XIX. yüzyılda sancağın toplam nüfusu 66 bin 197 kişi idi. Sancakta eğitim, 260 öğrenci ve 6 öğretmenli 6 okul tarafından yürütülürdü.

Yerleşim yeri dar ve sarp olduğundan, tarıma dayalı uğraşılar gelişmemiş, bunun yanında hayvancılığa önem verilmişti. XIX. yüzyılın sonunda hayvancılıkla uğraşan birçok kişi her yıl Urfa, Halep, Diyarbekir’den Genç Sancağı’na gelerek hayvan alırdı. Sancağın üç kazasında da işletilmeyen gümüş madenleri bulunmaktaydı. Kalb kazasında bir de bakır madeni bulunurdu.

XIX. yüzyıl sonunda Genç Sancağı’nda mevcut birçok yapıların onarımı yapılmış, bazıları ise yeniden inşa edilmiştir. Bunlardan Rüşdiye Mektebi 1908‘de onarılmış, 1891 yılında Hamidiye Camii yaptırılmış ve bir de mektep açılarak “Burhaniye” adı verilmiştir.

İlçede bulunan en önemli yapı, ilçe merkezine 3. kilometre uzaklıkta, tepenin yamacında bulunan iki kümbettir.Yukarı türbesi ise hemen ayakta olup, dış kaplamaları kesme taş, iç bölümleri moloz örgülüdür. Bu türbede, cenazelik bulunmamaktadır. Düzenli kesme taştan yapılan beden duvarları fazla yüksek olmayıp, dar bir silme ile biter.Genç, bugün Bingöl iline bağlı ilçe merkezi kasabadır.

genç

genç

Genç, Bingöl

Genç, Bingöl

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git