Hozat

Hozat
Tunceli’nin orta kesiminde ve eskiden Çemişgezek‘i içine alan bu bölge 655‘teki İslam fethine kadar Romalıların elinde kaldı. Bu tarihte Araplar tarafından alınan bölge, Kalikala (Erzurum) şehrine bağlandı. Bu arada 686-700 ve 751-756 yılları arasında kısa sürelerle Bizans işgalinde kaldı. 837‘de yeniden Bizanslıların, 840’da yeniden Arapların, 1062’de de Selçukluların egemenliğine girdi. Bundan sonra Erzincan Melikleri Mengücükleri 1118 yılına kadar Hozat ve çevresini yönetiminde tuttular. 1234-1308 yılları arasında Selçukluların yönetiminde Malatya vilayetine bağlı kaldı. 1401-1507 yılları arasında Akkoyunlular, 1505-1516‘da Safevilerin yönetimine giren şehir I. Selim‘in 1516’da Çemişgezek’te Safevi hakimini öldürmesi üzerine Osmanlı topraklarına katıldı ve bölge Pir Hüseyin Bey’e “ocaklı” sancak halinde verildi. Kanuni devrinde, Pir Hüseyin Bey’in oğulları sancağı bölüşerek Çemişgezek, Macinger (Mazgirt), Pertek ve Sağman kollarına bölündü. 1854‘te buralardaki ocaklı beylikleri de kaldırılıncaya kadar, Melkişîler ve Alevî Seyyidleri, kapalı ve uğraksız olan Hozat ve çevresinde halkı yönettiler. 1516 yılından 1875 yılına kadar bazen Erzurum’a, sonra sürekli Diyarbekir vilayetine bağlı kalan bölgede ilk kez Harput -Hozat yolunu, Vali Kurti İsmail Hakkı Paşa yaptırdı.(1868-1870).

1875‘te yalnız sancak ve 1879’da vilayet olan Mamuretülaziz’e (Elaziz), “Çarsancak Kazası” içinde Hozat da bağlandı. 1881-1920 arasında Dersim Sancağı’nın merkezi oldu. İlk Dersim Mutasarrıfı Çemişgezekli Fikri Paşa, 1881-1890 arasında, kendi adı ile anılan mahallede beylik yapılar, evler ve çarşıyı kurdurdu. 1885 yılında ise merkez kasabada bir mahalle kurularak bu mahalleye padişahın adı(Hamidiye) verilmiştir.

Hozat, bugün Tunceli iline bağlı bir ilçedir.Hozat ilçesinin kendine özgü bir folklor kültürü vardır. İlçede Karaca Ziyareti olarak anılan adak yeri bulunmaktadır. Bu ziyaret Karaca yönündedir. Söylentiye göre bu ziyarette Sarı saltuk Baha’nın bir pabucu bulunmaktadır. Özellikle felçli hastalar burayı ziyaret eder ve bu pabucu felçli organlarına sürmek suretiyle şifa dilerler.

Hozat

Hozat

Hozat

Hozat

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git