Karasi

KARASİ

1345-1359 yılları arasında Karasioğulları’ndan Osmanlılara geçen Balıkesir ve çevresine, I. Murad 1359’da Karasioğulları yönetimine son verdikten sonra Çanakkale ve yöresi dışında kalan bu bölgeye Karasi Sancağı adı verildi. Burası 5 yüzyıldan çok, sancak olarak yönetildi. İlk Osmanlı teşkilatında Karasi, Anadolu Beylerbeyliği’ne bağlı sancaklardan olup, sancak merkezi Balıkesir ve kazaları da Mendehore, Bigadiç, Sındırgı, Bergama, Kozakma, Feslegan (Bergama’da), Baş Gelembe, İvrindi, Balya, Kemer-Edremid (Burhaniye), Edremid, Ayazmehd (Altınova), Fırt (Susurluk) İle Şamlı ve Karacalar olup, 1786 tarihinden sonra, Ayvalık da buraya bağlandı. 1841’de eyalet teşkilatı değiştirildiği sırada Karasi Sancağı, Kocaeli ile birlikte, merkezi Bursa olmak üzere Hüdavendigar (Bursa) vilayetine sancak olarak İlhak edildi. Bugün Balıkesir vilayetinde bulunan Balya ve Agunya(Koyun-eli)eski teşkilatta Biga Sancağı’na ve Gönen İle Keysut ve Edincik Bursa Sancağı’na bağlandı.

Bergama kazası da 1868‘de Karasi’den alınarak, Manisa‘ya verildi. Daha sonra Balıkesir, 1845 tarihli idari teşkilatta, merkezi Manisa olmak üzere, Saruhan ve Karasi sancakları birleştirilerek, vilayet oldu İse de, sonunda Karasi yeniden Hüdavendigar vilayetine bağlandı. Bu arada, halkın bir kısmı, devlete ait vergi borçlarını ödemediklerinden, bunlar İçin bir hapishane inşa edildi. (1873). 1880’de Biga’nın ilhakı ile, Karasi vilayeti oluştu. Bursa’ya bağlı olan Balat (Dursun Bey), nahiyesi, bu sebeple Karasi vilayetine alındı. 1888’de Balıkesir vilayeti lağvolunarak, Karasi yeniden Hüdavendigâr’a bağlandı. 1890 yılında Karasi Sancağı’ndaki Konak Pınarı civarına göçmenler getirilerek yerleştirildi ve bunların kurdukları köye “Burhaniye” adı verildi. Karasi Sancağı 1909’da bağımsız mutasarrıflık oldu. 1923’te, bütün mutasarrıflıkların vilayet sayılması ile, adı Karasi vilayeti oldu ve 1926’da, tarihî hanedanlara mahsus vilayet adlarının kaldırılması üzerine, Balıkesir vilayeti adını aldı.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git