Kuruçay

KURUÇAY(Bugün;İliç)

Osmanlı döneminde Erzurum vilayetinin Erzincan Sancağı’na bağlı olan, sancağın batı ucunda yer alan Kuruçay kazası, kuzeyden Refahiye, doğudan Erzincan merkez, güneyden Kemah kazası ve Mamuret-ül-Aziz vilayeti ile, batıdan da Sivas vilayeti ile çevriliydi, idari bakımdan 3 nahiyeye, 61 köye ayrılmıştı. Hane sayısı 1799, toplam nüfusu ise 13 bin 483 kişiydi. Kazada Müslümanlara ait 1 medrese ve 24 sıbyan mektebi vardı.

Kaza merkezi Kuruçay kasabası, Erzin’in 77 km. batısında, hemen yakınında Fırat’a dökülen Kuruçay adlı bir nehir üzerinde kurulmuştu. Kazanın başlıca sanayi kolları, halı ve aba tipinde yünlü, kal in kumaş dokumacılığıydı. Ayrıca kapı perdesi olarak kullanılan fötr kumaş ve diğer döşemelik kumaşlar da dokunurdu.Kazada, 12 cami, 1 medrese İle 4 kilise ve 1 manastır vardı. Kuruçay, 1939 yılında bucak haline getirildi. Daha sonra İliç adını alan şehir, bugün Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat bölümünde, Erzincan İline bağlı ilçe merkezidir.

Kuruçay Höyüğü

Kuruçay Höyüğü

Kuruçay

Kuruçay

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git