Mersin eshab-ı kehf

Mersin’in Tarsus ilçesi  kuzeybatısına 14 kilometre uzaklıkta Dedeler Köyündedir. Kuran-ı Kerim de Kehf Suresinde sözü edilen bu mağara Müslüman ve Hristiyanlarca kutsal sayılır. Mağaraya 15-20 merdivenle inilir.
Eshab-ı Kehf Mağarasına ait bir efsane şöyledir.
Mitolojik tanrılara inanışın, gücünü kaybettiği dönemlerde, tek Tanrıya inandıkları için eziyet edilmekten kaçan Hristiyan dinine mensup Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernuş, Sazenuş, Tebernuş ve Kefeştetayuş adında yedi genç, Putperestliğe dönmeyi kabul etmediklerinden Rum Hükümdar Dakyanus un huzuruna çıkarılmışlar. Bu hükümdar, Putperestlik dinine bağlı kalmalarını, aksi takdirde kendilerini öldürteceğini söyleyerek birkaç günlük zaman vermiş. Köpekleri Kıtmir ile birlikte bu yedi genç ölümden kurtulmak için verilen süreden fayadalanarak kaçmışlar ve bu mağaraya sığınmışlar. Allah tarafından kendilerine 300 yıl süre bir uyku verilmiştir. İlk uyanan, yiyecek almak için kente gider ama, elinde bulunan zamanı geçmiş para yüzünden yakalanır. Yakalayan parayı nerede bulduğunu ve oraya götürülmesini ister. O da yalnız olmadığını yedi arkadaşıyla beraber mağarada kaldığını söyler. Onunla birlikte mağaraya geldiğinde yedi yavru kuşun tünediği bir yuvadan başka bir şey görmemiştir
Bu nedenle burası Yedi Uyurlar Mağarası diye de anılır.
Halk arasında ziyaret dağı olarak bilinen dağ, konik biçimi ve topoğrafik görünümü itibariyla doğal bir özellik arz eder. Mağara 300 m2 büyüklüğünde 10 m yüksekliğindedir. Mağaranın içinde 3 tünel mevcuttur.
Eshab-ı Kehf Mağarasının yanına Osmanlı Padişahı Abdulaziz tarafından 1873 yılında bir mescit yaptırılmıştır.

Arapçada kehf; büyük mağara anlamına gelmektedir. Eshab-ı kehfin anlamı; mağara arkadaşları dostlarıdır.

Gerek Mersin’liler; gerekse de Mersin dışından gelen turistler, bu mağaraya gelerek dileklerini dilemekte; gerçekleşmesi üzerine adaklar yapmaktadırlar. Mersin’in gezilip görülecek turistik yerlerinden bir tanesidir.

Yedi Uyurlar Mağarası adını alan Eshab-i Kehf Mağarasının bu adı almasındaki sebep, bu yedi gencin orada uyuduğuna inanılmasıdır. Halk arasında ise mağaranın yer aldığı dağ, ziyaret dağı adı ile adlandırılmaktadır.

Doğal bir yapıya sahip olan dağ, konik biçimindedir; ve topografik bir görünümü bulunmaktadır.

Eshab-i kehf mağarasının içinde, üç adet tünel bulunmaktadır. Mağaranın yan tarafına ise, 1873 senesinde, Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz tarafından bir mescit yaptırılmıştır.

Gençlerin yanında bulunan Kitmir isimli köpek ile birlikte, kendilerine tanınan zaman zarfında Putperestliğe dönmeyeceklerine karar veren gençler kaçmaya başlamışlar; ve Eshab-i Kehf Mağarasına sığınmışlardır.

İsimleri, Mekseline, Yemliha, Mislina, Sazenuş, Mernuş, Kefeştetayuş, ve Tebernuş Hristiyanlık dinine mensupturlar.

Rum Hükümdar, bu yedi Hristiyan gence, Putperestlik dinine geri dönmelerini, farklı bir durumda ise, öldürülmelerinin söz konusu olduğunu söylemiştir. Düşünmeleri için de bir kaç günlük zaman vermiştir.

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git