Başkale

BAŞKALE (Eski adı: Elbak, Albak)

Osmanlı imparatorluğu döneminde tarihi kalesiyle bir savunma merkezi olan Başkale, 1800’de Nurullah adlı bir Beyin emri altında idi. İsmail Paşa aracılığı ile 1847’de yapılan baskında, kale, bu şahsın elinden alındı. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına kadar Hakkâri Sancağı‘na bağlı olan Başkale’de, bir kale, kale camii, türbeler, medreseler yer almaktadır. Köyün tepesinde kalesi, içinde de iç kale bulunurdu. Burası aynı zamanda kale camii idi. Şimdi sadece batı duvarının bir penceresi durmaktadır. Suru pekiştirmek için güneybatı köşesine yarım daire planlı bir burç yükseltilip, cami düzeyine gelince minare olarak kullanılmıştır. Camiin 300 metre kadar güneyinde, yamaçta, birbirine çok yakın üç türbe vardır.

Merkez bucağa bağlı Örenkale‘de (Pizan), Osmanlı dönemine ait bir Medrese bulunmaktaydı. Medresenin sol kanadı Süleyman Paşa, sağ kanadı ise Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu tipi medreselerinden plan itibariyle ilham alınarak yapılan bu yapı, yine plan ve yapı özelliklerine göre, XIII. yüzyıl yapılarıyla çok büyük benzerlik arz eder.İlçe merkezinde 1880 yılında bir kışla yapılmıştır.Başkale, bugün, Van iline bağlı ilçe merkezidir.

BAŞKALE

BAŞKALE

baskale tarihi eser

baskale tarihi eser

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git