Mersin Alahan Manastırı

Alahan manastırı Mersin’in Mut ilçesinde yer almaktadır. Mut ilçesinin 20 kilometre kuzeyindedir.M.Ö 5 yy başlarında yapıldığı bilinen  Alahan manastırı,  Bizans dönemi dini mimarisine ışık tutan yapı malzeme, tasarımdaki süslemeler ile ender örneklerden  birisidir. Doğal yapı ile bütünleşmiş yapı bir manastır ve ona bağlı kilise ile müştemilat yapılarından oluşmaktadır.A lahan manastırı kaynaklarda alacahan manastırı ismi  ile geçmektedir.Alahan Manastırı’nın yapımı ile ilgili birbirinden farklı tarihler ileri sürülmüştür. Kiliseye giden yolun sonundaki kayalara oyulmuş mezarlardan biri üzerindeki 462 tarihine dayanılarak MS.V.yüzyıldan önce manastırın yapıldığı ileri sürülmüştür. Ancak, manastırdaki sütun başlıklarının MS.VI.yüzyıla ait oldukları da görülmektedir. Bunlara dayanılarak manastırın 450-550 yılları arasında yapılmış olması  muhtemeldir.

evliya çelebinin ustasının elinden yeni çıkmış gibi duruyor diye anlattığı alahan manastırı karaman karayolu  üzerindedir.

tarsusta yaşamış hıristiyan öncülerinden barnabas 441 yılında  hıristiyanlığı yaymak için konya-kapadokya ve antalya -antakyaya kadar maceralı yolculuklar yapmıştır.

kilisenin doğısundaki geniş avlunun dinsel törenlerin yapıldığı dehliz 11m uzunluğunda kemerli ve sütunlar bir galeri şeklindedir.

440-442 yılları arasında yapılmış olduğu  tahmin edilen alahan manastırı külliyesi ,batı kilisesi , manastır , doğu kilisesi, kayalara oyulmuş keşiş odacıkları ve çevredeki mezarlardan oluşmaktadır.

kilise binaları ayasofya müzesiyla ortak mimari özellikleri taşımaktadır.süslemesinde usta bir taş oymacılığı görünür.


hıristiyan azizin  gezileri sırasında konakladıkları her yerde anılarına mabetler yapılmıştır.

alahan manastırı malya köyü civarında 1000-1200 m yükseklikte ve göksu vadisine bakan dik bir yamaca oturtulmuştur.

Hristiyanlığın Kapadokya ve Likonya (Konya)’ da yayılması sırasında bu yeni dini kabul edenlerin takibe uğraması, inanmayanlar tarafından öldürülme korkusu, Hz. İsa’ya inananları dağlık bölgelerdeki mağara kaya oyuklarında ibadete zorlamıştır.

 

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git