AKÇATEKİR-BÜRÜCEK     Tekir Adana’ya 100 km uzaklıkta  E5 karayolunun sag ve sol tarafına kurulmus 4000’den fazla nufusu olan yayladır.yazın dolup taşan ve kiraz,elma,erik gibi meyvelerin yetiştigi bahçeler ve yesil bir örtü gibi...
Bir tarih barındırır Anadolu Kavağı, eşsiz güzelliği ile binlerce yıldır bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.. Adını bölgede bulunan devasa ağaçlardan aldığı bilinmektedir, İstanbul' un Karadeniz 'e açılan kapısıdır, turistik...
Tatil amaçlı muğlada arkadşlarla gittiğimiz marmaris gece eğlence hayatı gerçekten muhteşem keyifli geçiyor. uzunyalı boyunca uzanan barlarda ingiliz bayanlarının çılgın ve taşkınlık derecesine varan eğlencelerine şahit olduk.ekim ayında özellikle ingiliz turist sayısında...
Toplam 165.169 metrekarelik alanına sahip binada 10 katı zemin altı olmak üzere toplam 66 kat bulunmaktadır. Kültürel ve tarihi değerlerinin yanı sıra jeopolitik konumuyla dünyanın önemli şehirlerinden biri olan İstanbul,...
"Sultan Kayıkları" Nisan 2003 sonunda 3 kayık olarak denize indirildi. Orijinallerine sadık kalınarak birebir yapılmış 3 kayıkta ahsap oyma, boya ve varak isleri el isçiliği ile yapıldı... Boğaz’ın serin sularında ilerleyen...
Fora bar Bodrum'da barlar sokağının hemen başında bulunan tarihi bir mekan. Denize sıfır olmasıyla birlikte sabahın ilk ışıklarına kadar canlı dj eşliğinde sizleri yerinize oturtmayacak .Her türlü yerli ve yabancı...
Kaplıca suları, kalsiyum, sülfat, florür açısından minerali yaklaşık 1500 mg/L kadardır.  Ayrıca renksiz bir suyu ve berraktır hafif de tatlıdır . 1911 yılında Roma'da yapılan Kaplıcalar yarışmasında "Suları Faydalı En İyi...
Yalova Termak tesislerinde Termal OTEL , Çamlık OTEL , Çınar OTEL ve Apart daireler olmak üzere çeşitli seçeneklerden faydalanarak konaklayabilirsiniz... Bu otel ve daireler T.C. Sağlık Bakanlığı Yalova Kaplıcaları İşletme İdaresi...
Selimiye Sahil Köyünde sizler için kısa bir araştırma yaptık sizlerinde çok begeneceğini umduğumuz Selimiye Sahil Köyünü gelin birlikte inceliyelim. Köyde badem ve zeytin ağaçları var. Köylüler balıkçılığın dışında badem satıyor ve...
Otelin genel özellikleri, Aktur Residence deniz kenarından yamaçlara doğru yükselen Bodrum'un Bitez ve Aktur koyları arasında,  misafilerinin nefeslerini kesecek muhteşem konumuyla tatilcilerin ilgisini çekiyor. Otelde toplam 150 konut bulunmaktadır bu...
ANTALYA 1- Doğa güzellikleri : Antalya'da doğa güzellikleri çoktur. Mesela görülmeye değer şelaleleri " Düden Şeşalesi " ve " Manavgat Şelaleleri. " Antalya'nın bir çok güzel plajları, mağaraları ve yaylaları da...
Kempinski Barbaros Bay Otelinde dünyaca ünlü six senses spa, özel plajı sunulmaktadır. yüz kırk sekiz oda, yirmi beş suit oda bulunmaktadır. Kempinski Barbaros Bay Otel odaları deniz manzaralı Superior oda,...
İMÂDÎYE (Amâdîye). Osmanlı İmparatorluğu döneminde Van vilayetinin Nakâri Sancağı'nda vilayet ve sancağın güneyinde kaza merkezi bir kasaba idi. Van'ın 15 kilometre güneyinde ve Musul'un 80 kilometre kuzeyinde güzel bir yerdi. XIX. yüzyıl sonunda nüfusu 5 bindi ki, bunların 1900'ü Yahudi, 600'ü Geldanî ve arta kalanların çoğu ise Müslümandı. Şehirde seksen dükkanı...
İHSANİYE 1942 yılına kadar köy durumunda olan İhsaniye, bu tarihte bucak merkezi, 1959 yılında da ilçe haline getirilmiştir. Ancak, yerleşim yeri itibariyle buraya Osmanlı döneminden kalma birçok mimarî eser yapılmıştır. Döğer (Düğer) Kervansarayı, XV. yüzyıl yapısıdır. Üsküdar-İznik-Yenişehir-Akbıyık-Pazarcık-Bozhöyük-İnönü, Kolburcu-Saka-Düğer-Akören-Çay-Akşehir'den geçen yol üzerinde bulunan bu yapıyı kimin yaptırdığı bilinmiyor. Kervansaray, dikdörtgen planlıdır. İki bölüm...
ISTANOS (istanoz) Osmanlı döneminde, Konya vilayetinde Teke Sancağı'nın merkez kazası olan Antalya kazasında nahiye merkezi, Antalya'nın yaklaşık 60 kilometre kuzeybatısında, bir çayın kenarında küçük bir kasaba olup, 3 bin kişi yaşamaktaydı. Yeri ve havası güzel bir mevkide bulunduğundan yazın, Antalya'dan hava değişimi veya dinlenmeye gelenlerin yerleştikleri bir yerdi. İstanoz nahiyesinin merkezden başka...
ISPARTA(Eski adları: Baris, Sabana, İsBarita, Hamidabad; Sporada, Eis Barida, Saport, Sparte). Isparta ve çevresinin geçirdiği tarihî devirler içinde; Etiler, Frigyalılar,İyonlar, Lidyalılar, Makedonyalılar, Selefküsler, Romalılar, Araplar, Selçuklular, Hamidoğulları ve Osmanoğulları'nın bıraktığı kültür birikimi, bugünkü Isparta ilinde yaşamaktadır. Isparta ve çevresi, Orta çağlar'da İslam devletleriyle Bizanslılar arasındaki savaşlarda faal bir rol oynadı. 774 yılında...
ILGIN(Eski adları: Tyragium, Tugragion, Tyriaium) Uzun bir süre Roma ve Bizans egemenliğinde kalan ilçe, Selçuklulara (7077), 1467 yılında da Osmanlılara geçti. Haçlı seferleri yolu üzerinde bulunduğundan zaman zaman yağma ve tahrip edildi, ilçede 1866 yılında büyük bir deprem meydana gelerek bir çok yapıyı tahrip etti. İlçenin hükümet konağı ve telgrafhanesi 1887...
Hozat Tunceli'nin orta kesiminde ve eskiden Çemişgezek'i içine alan bu bölge 655'teki İslam fethine kadar Romalıların elinde kaldı. Bu tarihte Araplar tarafından alınan bölge, Kalikala (Erzurum) şehrine bağlandı. Bu arada 686-700 ve 751-756 yılları arasında kısa sürelerle Bizans işgalinde kaldı. 837'de yeniden Bizanslıların, 840'da yeniden Arapların, 1062'de de Selçukluların egemenliğine girdi....
HOPA Osmanlı döneminde, Tanzimat'tan sonra (1839) kurulan kazalardan biri olan Hopa, uzun yıllar Rize Sancağı'na bağlı kaldı. Sancakların kaldırılmasından sonra (1924) Rize vilayetine bağlandı. 1936 yılı başında Artvin il merkezi ile yeni bir Çoruh vilayeti kurulunca, Hopa ilçesi de, bu yeni ile bağlandı. Daha sonra Artvin ilinin ilçe merkezi durumuna getirildi. ...
HARRAN(Romalılar tarafından adı: Carrhae veya Hellenopolis, Anan. Bugün: Akçakale). M.Ö. 5000 - 4000 yılları arasında Huriler tarafından kurulan şehrin adı çivi yazıtlarında "Harranu" olarak geçer. Bu adın yol anlamına gelmesi, yörenin ticaret açısından önemli bir yer olduğunu belirtir. Bazı kaynaklara göre İbrahim Peygamber (M.Ö. XVIII. yüzyıl) Ur'dan Canaa'ya giderken ailesi ile...
HAKKÂRİ(Eski adı: Çölemerik) Şehrin adı, burada yaşayan 12 Pınyanış ve 12 Artuşu (Hertuşi) oymağı birliği 24 oymaklı Akara (Akarı, Hakarî) boyunun 639 yılında İlk İslam Araplar geldiği sırada Habur ve Yukarı Zap başlarında kalabalık oluşlarından, Hakkari'ye (Hakkarlier) diye tanımlamalarından kalmadır. 1054'te Selçuk yönetiminde bulunan şehre, 1127-1262 yıllarında Musul Atabegleri hakim oldular....
GÜMÜŞHANE(Eski adı: ArgyroDolis) İlk ve Orta çağ'ın Gümüşhanesi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Yörenin Protohitit, Hitti, İran, Roma, Makedonya, Roma, Bizans,Emevî, Abbasî, Bizans, Selçuklular, İlhanlılar, Akkoyunlular tarafından sırası ile işgal edildiği görülür. 1467 yılında Akkoyunluların yönetimine giren Gümüşhane, Otlukbeli zaferinden sonra Osmanlı yönetimine dahil oldu. (1473). Bir ara tekrar Akkoyunluların egemenliğine...
GÜMÜŞHACIKÖY(Eski adları: Kimari, Artukabad, Hacı Nazır Köy, Hacıköy). Eski yerleşme yerlerinden olan Gümüşhacıköy yöresinde kasaba bir süre Kimari daha sonraları Artukabad adları ile anılmış, yakın bir tarihe kadar Has Arpalık (Köprülü Mehmed Paşa Has Arpalığı) şeklinde söylenmiş, 1491 yılında Hacı Ahmed Çelebi adlı bir kişi burada gümüş madeni nazırı olarak uzun...
GİRESUN(Eskiadları:Aretias, Arainesos, Area, Arta, Chalceteris,Areos, Cerasus, Cerasonte, Karassunde,Kerasus,Kerassonda, Kerassounde.Karazonde, Kirezun,Pharnacia, Famas,Pharnas). Anadolu uygarlıklarının yaşandığı eski bir yerleşme merkezi olan Giresun, Helen, Roma ve Bizans yönetimlerinde uzun süre kalmıştır. Şehir, 1397 yılında Süleyman Bey tarafından alınarak Selçuklu imparatorluğu'na bağlandı. Bu fetih haberi Sivas  Kayseri bölgesi hükümdarı Kadı Burhaneddin'e ulaştırıldığında, Kadı Burhaneddin çok...
GEVAŞ(Eski adları:Vestan,Vosdan). Milattan önceki zamanlardan beri yerleşim yeri olan Gevaş'a Araplar, ilk kez 639 tarihinde Abdürrahim'in kumandasında girdiler. 641 yılında Van Gölü ve çevresi, Arap hakimiyetine geçti. Daha sonra da Araplar, İranlılar'ı Nehavent Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğrattılar (641). Bundan sonra İran hem siyasi ve hem dini bakımdan Araplar'a tabi olunca,...
GENÇ Osmanlı döneminde sancak olan Genç'in merkez kazası, sancağın kuzeydoğusunda yer alırdı. Kuzeyinde Erzurum vilayeti, doğuda Muş Sancağı, güneyde Kalb Sancağı, batıda Çapakçur kazası ile çevriliydi. Sancağın idari bakımdan 3 kazası, 2 nahiye ve 360 köyü vardı. Kazaları: Genç(Şehir merkezi Gernik), Çapakçur ve Kobçiya. Nahiyeleri ise Ziketti ve Bitçar'dı. Sancak bir...
GEMLİK(Eski adları: Cius, Kioş, Chio, Gio, Prusa ad Mare, Haçlılar devrindeki adları: Civitot, Civetot, Civethot, Civeccoc, Cyvito, Chivecot, Chivetoc, Chivetot, Chivetoth. Osmanlılar döneminde Gemilik). Oldukça eski bir yerleşim alanı olan Gemlik, 1326 yılında Osman Gazi devrinde Osmanlı yönetimine girdi. Kısa sürede eski ve yeni Türk eserlerinin toplandığı (köprüler, camiler, tarihi mezarlıklar) bir...
Sayfa başına git